Author = naghipoor eivaki, sahar
Futures Study of the Economic Lifestyle through Causal Layered Analysis Approach

Volume 2, Issue 2, September 2021, Pages 7-34

Mohsen Niazi; Esmaeil mazroei nasrabadi; sahar naghipoor eivaki