نویسنده = خلیل کولیوند
آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 107-138

خلیل کولیوند؛ مسلم شیروانی ناغانی