کلیدواژه‌ها = آینده‌نگاری
آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 107-138

خلیل کولیوند؛ مسلم شیروانی ناغانی


بررسی روش شناسی پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 95-129

سید حسن کریمی؛ محمدرضا عرب بافرانی


ارائه الگوی برنامه ریزی اقتضایی بر پایه سناریو و پابرجایی راهبردها برای مواجهه با بحران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 71-127

مرتضی مهریار؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ ساسان زارع