نویسنده = علیرضا نصر اصفهانی
بررسی پیشرفت‌های جدید در روش‌های آینده‌پژوهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 111-153

علیرضا نصر اصفهانی؛ رسول استادی؛ جواد حق گو


روندهای حاکم بر آینده‌ شیعه

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 71-101

علیرضا نصر اصفهانی؛ امید وقوفی


ارائه الگوی برنامه ریزی اقتضایی بر پایه سناریو و پابرجایی راهبردها برای مواجهه با بحران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 71-127

مرتضی مهریار؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ ساسان زارع