کلیدواژه‌ها = تشیع
بررسی آینده‌اندیشی از منظر ماتٌریدیه و مقایسه آن با تشیع

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 163-211

امید وقوفی؛ میلاد قنبری


آینده‌اندیشی ازمنظر مکتب معتزله

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-154

علی اسماعیل پور؛ غلامعلی سلیمانی


روندهای حاکم بر آینده‌ شیعه

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 71-101

علیرضا نصر اصفهانی؛ امید وقوفی