فراتحلیل روش سناریونویسی در آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار مرکز رصد و آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

سناریونویسی یکی از روش‌های بسیار پرکاربرد و از روش‌های اختصاصی آینده‌پژوهی است. استفاده از این روش در خصوص پروژه‌های مطالعه آینده در ایران در سال‌های اخیر بسیار گسترش یافته است و پژوهشگران در موضوعات مختلف در تحقیقات خود از این روش استفاده کرده‌اند. این پژوهش به بررسی تمامی مقالات علمی پژوهشی ایران با استفاده از روش سناریونویسی پرداخته و با معیار دارا بودن مطالعه موردی مشخص، ارتبط با آینده و استفاده صحیح از روش، صد مقاله منتشر شده در پنج سال اخیر را به منظور بررسی دقیق و نهایی برگزیده است. سپس با استفاده از روش فراتحلیل مقالات منتخب را مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را با 12 شاخص شامل؛ اکتشافی یا هنجاری، موضوع، افق زمانی، منبع، نوع داده‌ها، وجود یا عدم وجود سیالیت در استفاده از روش، ترکیب یا عدم ترکیب روش (سناریونویسی) با دیگر روش‌ها، تک‌لایه یا چندلایه بودن، تعامل محوری یا خبره محوری، خلاقانه محوری یا داده‌محوری، تک‌رشته‌ای یا چندرشته‌ای بودن و استفاده یا عدم استفاده از نرم‌افزار مورد ارزیابی قرار داده و نهایتا توصیه‌هایی در خصوص استفاده از روش سناریونویسی در انجام پروژه‌های آینده‌پژوهی در ایران ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face