مشخصات نشریه:

سال آغاز نشریه: 1399

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: فصلنامه

زبان انتشار: فارسی (چکیده فارسی و انگلیسی)

حوزه تخصصی: آینده پژوهی

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

میانگین زمان داوری: 1 تا 3 ماه

ایمیل نشریه: FSIR@ihu.ac.ir

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

نشریه  «آینده پژوهی انقلاب اسلامی» از تابستان 1399 توسط مرکز رصد و آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

اساتید و پژوهشگران می توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند. این نشریه رایگان بوده و مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ خواهند رسید.

نکات مهم:

1.از نویسندگان محترم درخواست می شود جهت تسریع در فرایند داوری مقالات، فرمت نشریه را به درستی رعایت نمایند.

2. تنها راه ارتباطی با نشریه سامانه بوده و در صورت ضرورت با رایانامه FSIR@ihu.ac.ir مکاتبه کنید.

3. لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد ، فرم نویسندگان و فرم تعارض منافع نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تابستان 1399