اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا عرب بافرانی

آینده پژوهی استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mabafranigmail.com

سردبیر

دکتر غلامرضا بهروزی لک

آینده پژوهی سیاسی استاد، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

blakbou.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر امید وقوفی

آینده پژوهی استادیار و مدیرگروه آینده پژوهی،دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

voghofigmail.com
0000-0001-9197-8343

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی آدمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aliadamiatu.ac.ir
0000-0003-2093-2027

دکترمحمدرضا حسنی آهنگر

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mrhasaniihu.ac.ir

دکتر غلامرضا گودرزی

آینده پژوهی استاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

ismang.ir/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
rgodarziisu.ac.ir

دکترغلامرضا بهروزی لک

آینده پژوهی سیاسی استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع)،قم، ایران

blakbou.ac.ir

دکتر منصور صادقی مال امیری

مدیریت استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

sadmansoorgmail.com

دکتر محسن رضایی میرقائد

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

rezaie.mohsenyahoo.com

دکترمحمدباقر بابایی طلاتپه

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

1.malib937gmail.com

دکتر ابراهیم حاجیانی

جامعه شناسی دانشیار و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

ebhajianigmail.com
0000-0002-7537-1725

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه المعارف، بیروت، لبنان

atrissi_talalhotmail.com

دکتر نثار حسین

اقتصاد استاد اقتصاد ،دانشگاه جامع کشمیر پاکستان

nisarhosseinyahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه اسلامی نجف اشرف،عراق

haady.altemeemyyahoo.com

دکترمحمد اکرم القش

جامعه شناسی استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دمشق، سوریه

journals.dptdamascusuniversity.edu.sy

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dreskandari2010gmail.com

دکترحسین ظفری

آینده پژوهی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hosseinzafarigmail.com

دکتر حسین مینایی

آینده پژوهی استادیار، گروه آینده پژوهی،دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hoseinminaee2gmail.com

دکتر مهرداد مومنی زاهد

آینده پژوهی استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

m.mz110chmail.ir

دکتر داود جعفری

آینده پژوهی منطقه ای استادیار،گروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

jafari.davoodgmail.com

دکتر محمدرضا عرب بافرانی

آینده پژوهی استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mabafranigmail.com

دکتر امید وقوفی

آینده پژوهی استادیار و مدیرگروه آینده پژوهی،دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

voghofigmail.com

دکتر محمد یوسفی

Future Studies استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

musefi.khgmail.com

دکتر محمد ایوبی پور

آینده پژوهی استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

m.ayoubi12yahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر ابومحمد عسگرخانی

روابط بین الملل دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

asgarkhaut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد یوسفی

استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده و پژوهشکده حضرت ولی عصر (عج)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

musefi.khgmail.com

کارشناس نشریه

علیرضا محمدی

آینده پژوهی پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

alirezamohammadi3895gmail.com