نویسنده = فائقه ناظمی جنابی
تحلیل استنادی مقالات علمی- پژوهشی آینده‌پژوهی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-55

فائقه ناظمی جنابی؛ صفر فضلی