آینده اندیشی از منظر یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

همواره شناخت آینده آرزوی دیرینه بشر بوده است و در قرن معاصر تلاش برای پیش‌بینی، شناخت و ترسیم آینده‌ها در ملل و ادیان مختلف در دو مسیر علمی و غیرعلمی (رمالی، طالع‌بینی و…) دنبال می‌شود. برای تکمیل پارادایم آینده پژوهی به جمع‌آوری دیدگاه‌های متفاوت نسبت به آینده(ها) نیاز داریم. در این مقاله آینده اندیشی از منظر یهود به روش مروری و از طریق مطالعه اسنادی، با بررسی رویدادهای تاریخی مؤثر بر آینده (بدیهی است در حال حاضر آینده آن زمان جزئی از تاریخ شده است.) آغاز شده است؛ که نشان می‌دهد حتی برخی وقایع حتمی پیش بینی شده از قبیل ظهور حضرت موسی علیه السّلام به عنوان منجی بنی‌اسرائیل چگونه تغییر پیدا کرده است و تغییر آینده در تفکر یهود تثبیت شده است. در ادامه پیشران‌های شکل دهنده آینده یهود شامل اعتقاد به ماشیح، گئولا، سرزمین موعود و قیامت و نحوه تعامل یهود با این پیشران‌ها، رویکرد فعالانه (در مقابل منفعلانه) آینده اندیشی یهود را نشان می‌دهد. می‌توان گفت سیطره جهانی صهیونیسم امروز نتیجه آینده اندیشی یهود در طول تاریخ بوده است؛ که مطمئناً مقابله با تفکر حکومت جهانی یهود جز با اولاً شناخت جامع و همه جانبه این تفکر و ابعاد مختلف آن و ثانیاً رویکرد فعالانه، آینده‌نگارانه و عملیاتی‌سازی آن در محور مقاومت امکان‌پذیر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

آرام، م. (1387)، سیر تاریخی فرجام‌شناسی در یهود، فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ، سال سوم، شماره یازدهم.
آینده‌پژوهی صهیونیستی. (1388، 20:10). بازیابی از پایگاه بصیرت:
جاودانی‌مقدم، م. رجویی‌فرد، ع. (1394)، آینده اسرائیل؛ بقا یا فروپاشی، در چارچوب نظریه آینده‌پژوهی پیتر شوارتز باتأکیدبر دیدگاه مقام معظم رهبری، پژوهش های سیاست اسلامی، دوره 3، شماره 8 : 107- 132.
جائوتزی، م. مئوسیپیو، ب. (1394)، پیشرفت‌های جدید در روش‌شناسی آینده‌نگاری، تهران: افق راهبردی.
حاجیانی، ا. (1391)، مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
خزایی، س. محمودزاده، ا. (1392)، آینده‌پژوهی، اصفهان: علم‌آفرین.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای. (1394، 186)، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، بازیابی از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای:     https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30716
زند، ش. (1399)، اختراع قوم یهود، ترجمه ا. علیقلیان: نشر نو.
شفیعی سروستانی، ا. (1399)، پایتختی یهود، زمینه‌ساز جولت جهانی یهود، هلال.
شوحط، ا. آبایی، آ. (1379)، «ماشیح» موعود یهود، موعود 1379 شماره 19.
عیوضی، م. پدارم، ع. (1394)، نظام نگرش آینده‌پژوهی اسلامی، راهبرد اجتماعی فرهنگی.
موسوی، س. (1388)، تاریخ انبیا،. تهران: پرتو خورشید.
واحدی، س. (1389)، حکومت جهانی: روش‌شناسی صهیونیزم، تهران: خرسندی.
هرتصل، ت. (1394)، دولت یهود، ترجمه ن. پورحسن، اندیشه‌سازان نور.
همایون، م. (1391)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
هیچکاک، ک. ا. (1391)، صهیونیسم در مسیر سلطه، تهران: ساقی.
Slyomovics , N. (2021). The U.S. billionaires secretly funding the right-wing effort to reshape Israel. Tel Aviv: Haaretz.
Scott, A. J, (2006), Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of urban affairs, 28(1), 1-17
Song, W., Gawel, M., Dominska, M., Greenwell, P. W., Hazkani-Covo, E., Bloom, K., & Petes, T. D. (2013). Nonrandom distribution of interhomolog recombination events induced by breakage of a dicentric chromosome in Saccharomyces cerevisiae. Genetics, 194(1), 69-80
www.farsi.khamenei.ir
www.besacenter.org
www.euromesco.net
www.haaretz.com
www.en.idi.org
www.jcpa.org
www.mitvim.org
www.fiscaldata.treasury.gov
www.reutgroup.org
www.vanleer.org