دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

آینده‌پژوهی سبک‌ زندگی اقتصادی با رویکرد تحلیل لایه‌ای علّی

صفحه 7-34

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ سحر نقی پور ایوکی


آینده اندیشی از منظر یهود

صفحه 113-145

سید حسن کریمی؛ محمد رضا آرام