نویسنده = مسلم شیروانی ناغانی
آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 107-138

خلیل کولیوند؛ مسلم شیروانی ناغانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده‌نگاری علم و فناوری در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-40

مسلم شیروانی ناغانی؛ اشکان یوسفی؛ ابراهیم ایجابی؛ روح الله بیات