نویسنده = صفر فضلی
پویش محیطی صنعت دخانیات ایران: گام نخست در فرآیند آینده‌نگاری راهبردی

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-124

جعفر سجادی؛ شهریار شیرویه پور؛ صفر فضلی


تحلیل استنادی مقالات علمی- پژوهشی آینده‌پژوهی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-55

فائقه ناظمی جنابی؛ صفر فضلی