طراحی مدل آینده‌نگاری راهبردی به منظور پیاده‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 11-44

مهدی قلی‌زاده زاوشتی؛ نعیمه ملاحسنی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده‌نگاری علم و فناوری در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-40

مسلم شیروانی ناغانی؛ اشکان یوسفی؛ ابراهیم ایجابی؛ روح الله بیات


ارائه چارچوب دیدبانی تحولات راهبردی محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، آبان 1402، صفحه 11-33

احمدرضا میرزائی؛ عین‌اله کشاورز ترک؛ حاکم قاسمی؛ محمد رحیم عیوضی؛ روح اله بیات


راهبردهای ساخت جامعه شایسته در جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تکنیک SWOT-SWARA

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 35-57

مهدی رحمتی؛ محمد رحیم عیوضی؛ علی مرشدی زاد


آینده‌پژوهی ریسک اجتماعی در ایران با تکیه بر رویکرد تحلیل لایه‌ای علّی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-73

محسن نیازی؛ فرشاد گودرزی؛ اسماعیل مزروعی


تأمّلی معرفت شناختی بر آینده پژوهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 41-70

سعید خزایی؛ علیرضا نصراصفهانی؛ امیر حسین رهبر


کاربرد آینده پژوهی در جامعه شناسی توسعه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 45-65

علی اکبر ولدبیگی؛ غلام رضا بهروزی‌ لک


آینده پژوهی بحران هویت جوانان در افق ایران 1410

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 59-96

قاسم مشکینی؛ مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ ابراهیم حاجیانی


نطفه‌بندی نظم جدید جهانی و سناریوهای هندسه‌ی آینده‌ی جهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 75-94

محمد شمس الدینی؛ محمدرضا عرب بافرانی


دوگانگی ایدئولوژیکی طالبان در مواجهه با تفکر انقلاب اسلامی و تاثیر آن برآینده روابط ایران با افغانستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 85-106

محسن نصراصفهانی؛ علیرضا اسماعیلی؛ محمدرضا رنجبر


تصویر مطلوب آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-123

میلاد قنبری؛ امید وقوفی


بررسی روش شناسی پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 95-129

سید حسن کریمی؛ محمدرضا عرب بافرانی


پویش محیطی صنعت دخانیات ایران: گام نخست در فرآیند آینده‌نگاری راهبردی

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-124

جعفر سجادی؛ شهریار شیرویه پور؛ صفر فضلی


آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 107-138

خلیل کولیوند؛ مسلم شیروانی ناغانی