دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1402 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده‌نگاری علم و فناوری در ایران

صفحه 11-40

مسلم شیروانی ناغانی؛ اشکان یوسفی؛ ابراهیم ایجابی؛ روح الله بیات


تأمّلی معرفت شناختی بر آینده پژوهی

صفحه 41-70

سعید خزایی؛ علیرضا نصراصفهانی؛ امیر حسین رهبر


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار