دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1401 (فصلنامه پاییز) 
تدوین سناریوهای آینده روابط امنیتی ایران و ترکیه با روش سناریو ویزارد

صفحه 83-113

علی توحیدیان؛ علیرضا جعفری زاد؛ امیرعباس پراژنگ؛ رضا حسنوی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار