دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-200 (فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

تبیین پیشران های کلیدی آینده روابط ایران و عراق در افق1410

صفحه 11-40

محسن گودرزی؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ محمد معظمی گودرزی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار