کلیدواژه‌ها = آینده
تصویر مطلوب رسانه تراز تمدن نوین اسلامی ازمنظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 111-150

علیرضا زارع ساری؛ امید وقوفی


طراحی الگوی آینده‌‌اندیشی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 152-176

رضا حسنوی؛ علیرضا جعفری زاد؛ علی توحیدیان


مقدمه‌ای بر مبانی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 57-89

امید وقوفی


آینده اندیشی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 87-110

علیرضا زارع ساری؛ امید وقوفی


سناریونگاری آینده دانشگاه مطلوب درافق 1404

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 35-69

جمال همتیان مهدی زاده؛ ساسان زارع؛ محمدرضا عرب بافرانی؛ رضا قاسمی امام زاده


روندهای حاکم بر آینده‌ شیعه

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 71-101

علیرضا نصر اصفهانی؛ امید وقوفی


بررسی کاربست مفهوم فلسفی زمان در آینده‌پژوهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 205-240

محسن حاکمی؛ محمد حیدری پور