نویسنده = امید وقوفی
تصویر مطلوب آمیخته بازاریابی در تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-123

میلاد قنبری؛ امید وقوفی


بررسی آینده‌اندیشی از منظر ماتٌریدیه و مقایسه آن با تشیع

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 163-211

امید وقوفی؛ میلاد قنبری


مقدمه ای بر آینده اندیشی از منظر مسیحیت

دوره 3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 173-199

امیرعباس پراژنگ؛ امید وقوفی


تصویر مطلوب رسانه تراز تمدن نوین اسلامی ازمنظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 111-150

علیرضا زارع ساری؛ امید وقوفی


تصویر سازمان مطلوب در تمدن نوین اسلامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 79-103

امید وقوفی؛ بهنام افطاری


مقدمه‌ای بر مبانی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 57-89

امید وقوفی


آینده اندیشی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 87-110

علیرضا زارع ساری؛ امید وقوفی


روندهای حاکم بر آینده‌ شیعه

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 71-101

علیرضا نصر اصفهانی؛ امید وقوفی


طراحی الگوی آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان جهت توسعه قابلیت یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 167-203

امیررضا صادقی کیادهی؛ محمد پارسائی؛ امید وقوفی